ES investicijos


es investicijos

UAB „Elegy” inovatyvių paslaugų naudojimas diegiant e. komercijos sprendimus

UAB „Elegy” įgyvendina projektą, kurio metu siekia integruoti išorinius bei automatizuoti vidinius veiklos procesus. Diegiant inovatyvius e. komercijos modelius bus kuriama nauja elektroninės prekybos platforma su įmonei ir jos klientams aktualiomis integracijomis.

Planuojamas projekto rezultatas – sukurti ir įdiegti inovatyvūs skaitmeniniai klientų savitarnos bei elektroninės prekybos platformos sprendimai, kurie bus orientuoti į sklandesnį ir produktyvesnį įmonės paslaugų ir sistemų naudojimą.

Projektas finansuojamas UAB „Elegy” nuosavomis lėšomis ir Europos regioninės plėtros fondo kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė lėšomis pagal 2014 – 2020 m. Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 13 prioriteto priemonę Nr. 13.1.1-LVPA-K-860 E. komercijos modelis COVID-19“. Iš Europos regioninės plėtros fondo projekto įgyvendinimui skirta 13 260,00 Eur.

Projekto pavadinimas – E. komercijos modelio diegimas UAB „Elegy”.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis – 2022.02.18 – 2023.02.21.